Guns N' Roses - You could be mineбаси.... колко отдавна беше и колко по-млад и луд бях....

1 коментар: